Komunikacja z chorym

Komunikacja z chorym

Komunikacja opiekuna z osobą starszą bywa czasem utrudniona – szczególnie, gdy chory pomału traci zdolność porozumiewania się, przez zapominanie nazw przedmiotów, wielokrotne powtarzanie tych samych informacji lub niekończenie zdań. Nieumiejętność porozumienia się jest sytuacją trudną zarówno dla opiekuna, jak i podopiecznego. Jednak obowiązek dogadania się spoczywa na tym pierwszym. Jak więc skutecznie komunikować się z chorym?

W porozumiewaniu się może pomóc utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz dotyk, dzięki któremu osoba starsza jest bardziej skoncentrowana na rozmowie. Opiekun powinien mówić krótkimi zdaniami, a jego ton musi być łagodny, ale stanowczy. Jeśli osoba starsza wyczuje podenerwowanie, wywoła to u niej reakcję obronną i dalsza komunikacja stanie się najprawdopodobniej niemożliwa. Nawet jeżeli chory powtarza informacje i zadaje po kilka razy takie samo pytanie, nie należy mu tego wypominać. Ważne jest również używanie słownictwa zrozumiałego dla chorego, ale unikanie zdrobnień charakterystycznych dla rozmów z dziećmi.

Jednak przede wszystkim, jeżeli w grę wchodzi opieka seniora warszawa, należy mieć dużo cierpliwości i nie denerwować się, nawet jeśli musimy jedną informację powtórzyć kilkakrotnie.